APCOA med solid vekst i omsetning og overskudd i første halvår 2012

APCOA med solid vekst i omsetning og overskudd i første halvår 2012

Oslo/Stuttgart, 10. september 2012 – APCOA-gruppen, Europas ledende leverandør av parkeringstjenester, har hatt ytterligere suksess med sin forretningsstrategi. Takket være en god kontraktsportefølje har konsernet kunnet øke omsetningen med 3,4 % til totalt 340,1 millioner euro i første halvdel av 2012, korrigert for engangseffekter av porteføljeoptimaliseringen som har foregått siden slutten av 2010. I Norge, Danmark og Sverige bærer virksomheten navnet EuroPark.

Det som i tillegg har kjennetegnet APCOAs forretningsutvikling det første halvåret, har vært en vellykket utvidelse av porteføljen av driftskontrakter for parkeringsplasser i hele Europa. Den robuste økningen i omsetning for den etablerte virksomheten er blitt støttet av det betydelige engasjementet i europeiske lufthavner samt solid vekst innen området byparkering. Ved å sette en rekke nye parkeringsanlegg i drift har konsernet ytterligere styrket sin stilling som markedsledende. I første halvdel av 2012 ble til sammen 509 nye parkeringsanlegg satt i drift, 232 i første kvartal og 277 i annet.

Det lyktes APCOA-gruppen å øke overskuddet (EBITDA) til 26,8 millioner euro, en økning på 13,7 % sammenlignet med tilsvarende periode året før (EUR 23,6 mill.). EBIT ble forbedret med 16,8 prosent. Dessuten fikk det økte resultatet i første halvdel av 2012 et avgjørende bidrag i form av vellykket reforhandling av enkelte nøkkelkontrakter samt en effektiv kostnadskontroll.
Ralf Bender, konsernsjef i APCOA-gruppen: „I første halvår har vi også drevet frem vår forretningsstrategi med full kraft for å styrke vår stilling som Europas ledende leverandør av parkeringstjenester. Det høye antallet nye parkeringsanlegg viser at vi har kunnet overbevise våre partnere og kunder om vår internasjonale kunnskap, våre nyskapende løsninger for parkeringsdrift og vår praktiske kompetanse.“

Denne teksten kan du laste ned her:
http://www.panama-pr.de/download/APCOA-ResultsQ2-NO.zip

APCOA-koncernen opererer internationalt og er førende inden for administration af parkeringsfaciliteter. APCOA-koncernen administrerer mere end 1,3 millioner parkeringspladser i 13 europæiske lande. Med APCOAs internationale erfaringsgrundlag er kunder og grundejere garanteret fremtidssikrede og innovative parkeringsløsninger ved de 6.700 afdelinger. 30 europæiske lufthavne har overladt administrationen af deres parkeringsanlæg til APCOA. Omsætningen i 2011 beløb sig til 731 millioner euro, og APCOA-koncernen har cirka 4.900 ansatte. Koncernens hovedkontor og den tyske afdeling har til huse ved lufthavnen i Stuttgart.

Kontakt:
APCOA Parking Holdings GmbH
Tilman Kube
Flughafenstr. 34
70624 Stuttgart-Airport
+49 711-94791-0
Tilman.Kube@apcoa.eu
http://www.apcoa.eu

Pressekontakt:
APCOA
Tilman Kube
Flughafenstrasse 34
70624 Stuttgart-Airport
+49 711-94791-0
Tilman.Kube@apcoa.eu
http://www.apcoa.eu

Einen Kommentar hinzufügen